Wens jij je voor te bereiden op deze expeditie (nog een paar plaatsen vrij!)?

op 26 mei organiseert Anneke Vanden Bergh  een wandeling in onze Heuvellandstreek.

Goesting om  deel te nemen hetzij voor de wandeling  hetzij voor de expeditie?  Neem contact op met haar (0495899209) of contacteer Johan